Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać od nas Newsletter ChSA, prosimy wypełnij tę ankietę oraz zaznacz, że zgadzasz się z treścią zgody, która jest napisana poniżej (bez zgody nie będziemy mogli posyłać informacji o tym, co się dzieje w ChSA).
* Wskazuje wymagane pola

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - mojego adresu e-mail (wraz z imieniem i nazwiskiem) - przez Administratora Danych Osobowych, czyli Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie (ChSA) z siedzibą w Katowicach, w celu przesyłania Newslettera ChSA. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: • mam prawo cofnąć moją zgodę w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@chsa.org.pl z adresu e-mail, którego zgoda dotyczyła, • moje dane nie będą edytowane, przekazywane i udostępniane innym organizacjom, firmom czy osobom trzecim, • mam prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Email Marketing Powered by Mailchimp